Cieszynka Emalia

Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania

Emalia ftalowa ogólnego stosowania – przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, kaloryferów i elementów żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych.

Główne cechy:

 • Wydajna i dobrze kryjąca
 • Do drewna i metalu
 • Do wewnątrz i na zewnątrz
 • Obniżona zawartość rozpuszczalników

 

Parametry techniczne:

Kolor biały
Wygląd powłoki gładka, bez pomarszczeń i zacieków
Ilość warstw 1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 14
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 13 m2/l
Rozcieńczalnik EKO-1

 

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

 • Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszystkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
 • Podłoża drewniane i drewnopochodne należy zagruntować POKOSTEM rozcieńczonym benzyną do lakierów w stos. 1:1 lub w przypadku elementów zewnętrznych DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zaleca się zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral.
 • Podłoże stalowe i żeliwne należy zagruntować podkładem UNIKOR C marki Dekoral.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Usunąć powłoki złuszczone i spękane.

Malowanie:

 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem rozcieńczalnika w ilość max. 2 % obj.
 • Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 12 h.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Dodatkowe informacje:

 • Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
 • Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ:

 • Produkt łatwopalny.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wprowadzać do kanalizacji.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

 

Opakowanie handlowe:      0,8L, 5L, 10L

Dokumenty do pobrania: